วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชายแดนเบื้องบูรพา

จังหวัดสระแก้ว
คำขวัญ


ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมรจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 220 กม. มีพื้นที่ 7,195 ตรกม. และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา ยาว 165 กม. พื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ดอนและป่าเขา ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์
ในอดีตเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองมาก่อน มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวาราวดี ซึ่งปรากฏหลักฐานความเจริญของอารยธรรมโบราณ คือกลุ่มปราสาทศิลปะขอม และจารึกต่างๆ
เดิมสระแก้วมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี เมื่อปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2476 และยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกจากปราจีนบุรีพร้อมกับผนวกอำเภออีก 5 อำเภอ เพื่อรวมเป็นจังหวัดใหม่และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอดังนี้
อำเภอเมืองสระแก้ว
อำเภอคลองหาด
อำเภอตาพระยา
อำเภอวังน้ำเย็น
อำเภอวัฒนานคร
อำเภออรัญประเทศ
อำเภอเขาฉกรรจ์
อำเภอโคกสูง
อำเภอวังสมบูรณ์ซึ่งในแต่ละอำเภอนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีทั้งที่เป็นโบราณคดีและทิวทัศน์ที่สวยงามจากทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้ว่าคนสว่นใหญ่จะรู้จักจังหวัดสระแก้วว่าเป็นจังหวัดเล็กๆที่ติดชายแดน แต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มาลองสัมผัสกลิ่นอายของจังหวัดเล็กๆแห่งนี้ ดิฉันรับรองว่าทุกคนต้องได้รับสิ่งดีๆกลับไปแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของธรรมชาติหรือแม้แต่น้ำใจของคนไทยเราด้วยกันเอง

2 ความคิดเห็น:

 1. Nice...

  http://youritzone.blogspot.com
  http://onetechspot.blogspot.com
  http://urtechguide.blogspot.com
  http://onetechsite.blogspot.com
  http://thecomputersight.blogspot.com

  Thanks!

  ตอบลบ
 2. เขียนเองรึเปล่า อ้างที่มาด้วยสิครับ

  ตอบลบ